Category: فيلم

فيلم He Who Dares …..

  – الدولة الحديثة لا تهتم بأن مبنى ال 10 Downing Street كل من فيه قتلى بقدر اهتمامها بأن باب المبنى تفجر أمام الجماهير … الاعلام ولا شئ غيره. – الدولة الحديثة تقتل فى العادة أضعاف أضعاف ما يقتله المجرم، وبطريقة أبشع، لكن الفرق أنها مرآة المجرم لكن بدستور وقوانين وآلة حشد. – الدولة الحديثة…